OBCHOD V ČR

Česká republika představuje malou otevřenou ekonomiku, která patří v celosvětovém měřítku k nejotevřenějším. Má silné vazby v hospodářských vztazích, pro svou velikost však nemůže ovlivnit své zahraniční obchodní partnery. Za její výhodu při zapojování se do mezinárodních obchodních vztahů lze považovat především její geografickou polohu, kvalifikovanou a levnou pracovní sílu a vysokou úroveň vzdělávání. V oblasti zahraničního obchodu došlo […]

Investice Nizozemska v zahraničí

Celková hodnota nizozemských investic v zahraničí na konci roku 2002 byla 380 116 milionů euro, což je 84,7% hrubého domácího produktu Nizozemska. Celková hodnota investic České republiky v zahraničí byla ke konci roku 2002 mnohem menší, představovala pouze 2,1% hrubého domácího produktu České republiky v tomto roce. To souvisí s malou schopností českých podniků investovat. Ovšem dá se očekávat, […]

Komparace přímých zahraničních investic ČR a Nizozemska

Otevřenost nizozemské ekonomiky se projevuje také v její schopnosti přitahovat zahraniční investice a investovat v zahraničí. V Nizozemsku v posledních letech investovaly společnosti jako Polaroid, Esso, Fuji, Nissan a Rank Xerox. Přímé zahraniční investice přicházející do Nizozemska Celkový příliv zahraničních investic do Nizozemska do roku 2002 činil 333 717 milionů euro, což představovalo 74,9% hrubého domácího produktu. To […]

Komparace otevřenosti ekonomiky ČR a Nizozemska

Nizozemsko patří k zakládajícím členům Evropské unie. Rozlohou je menší než Česká republika a počet obyvatel, kterých je o něco málo více než 16 milionů, je přibližně stejný jako u bývalého Československa. Geografická poloha Nizozemska je výhodnější než je tomu v případě České republiky. Nizozemsko má přístup k moři, což je velkou výhodou pro zahraniční obchod. Leží v srdci […]

Odvětvová a teritoriální struktura českých investic v zahraničí

České přímé investice do zahraničí směřují nejčastěji na Slovensko (30,1%), které si v teritoriální struktuře českých zahraničních investic udržuje stabilní pozici. Dále směřují největší podíly investic do Nizozemska (14,3%) a na Kypr (11,9%) S optimalizací daňového zatížení souvisí vysoký podíl investic na Kypr, do Lucemburska, Lichtenštejnska a na Britské Panenské ostrovy. Do těchto zemí směřuje více než […]

Investice ČR v zahraničí

Investice českých podniků v zahraniční nedosahují zdaleka takového objemu jako investice přicházející ze zahraničí do České republiky. Celkový objem investic realizovaný českými investory v zahraničí činil k 31.12.2003 58,6 miliard Kč. Tuzemské investice v zahraničí v letech 1993 – 2004 Investice uskutečněné českými subjekty v zahraničí v letech 1993 – 2004 ilustruje graf. Česká republika v zahraničí nejvíce investovala v roce 2004, dále […]

Odvětvová a teritoriální struktura přímých zahraničních investic v ČR

Největší objemy přímých investic přicházejí do České republiky z Nizozemí a z Německa. Z těchto dvou zemí pochází více než 50% investovaného kapitálu. Třetím největším investorem je Rakousko s podílem 12% na celkovém objemu investic. Mezi osmi nejvýznamnějšími investory zůstávají ještě Francie, USA, Velká Británie, Belgie a Švýcarsko. Země Evropské unie se na přílivu investic do ČR podílejí 88%, […]

Příliv zahraničních investic do ČR v letech 1993 – 2004

Příliv zahraničních investic do České republiky byl v jednotlivých letech po rozdělení Československa nerovnoměrný. To bylo ovlivněno několika faktory, z nichž nejvýznamnější byl postupující proces privatizace a vstup některých objemově významných investic. Ke konci desetiletí se pak začala projevovat makroekonomická stabilita a posílení investičních pobídek v roce 1998. Až do roku 1998 byl příliv PZI do České republiky […]

Přímé zahraniční investice

Globalizace ekonomiky v posledních deseti letech se projevila kromě jiného tím, že dramaticky vzrostly přímé zahraniční investice. Většina z nich míří do industrializovaných zemí. V devadesátých letech skokově vzrostly investice do zemí střední a východní Evropy, podíl přímých investic, který do nich v posledních deseti letech plynul, se zněkolikanásobil. Česká republika zaznamenala úspěch při přitahování těchto investic v rámci střední […]

Zapojení cizinců na území ČR do ekonomické aktivity

Počet ekonomicky aktivních cizinců v ČR stoupal od počátku devadesátých let až do roku 1997, kdy dosáhl počtu 194 000 osob. V roce 1998 byl zaznamenán významný úbytek na 156 000 osob a od té doby počet cizinců pracujících na území ČR stoupl jen mírně na současných 162 761 osob. Cizinci nejčastěji pracují v odvětví obchodu, oprav motorových […]