Pohyb osob a pohyb vědomostí a poznatků

Migrace je jedním z nejvýznačnějších rysů lidských dějin. Pohyb pracovních sil může být buď z ekonomických (rozdíl v mzdových úrovních, v životních úrovních, rozdíl v dosažené úrovni ekonomického rozvoje) nebo neekonomických důvodů (války, přírodní katastrofy, hlad, nemoci, politické či náboženské pronásledování) . Pohyb osob má také několik forem: každodenní pohyb (hlavně v příhraničních oblastech, přejezd za prací přes hranice), krátkodobý pohyb, […]

Pohyb kapitálu

Jedná se o vývoz či dovoz určité hodnoty, která se má v cizí zemi zhodnotit více než doma. Investice a úspory jsou rozdělovány efektivněji a proto by měly mezinárodní toky kapitálu přinášet větší užitek, ale finanční trhy jsou postupem času nestálejší, díky snadnosti a rychlosti přesunu peněz přes hranice – hlavně díky počítačům. Můžeme tedy říci, […]

Pohyb služeb

Jedná se především o služby bankovní, pojišťovací, dopravní, zdravotní, reklamní, turistické vzdělávací, telekomunikační apod. Německá Europäische v roce 1995 vytvořila svými akvizicemi jednu z nejvýznamnějších skupin cestovních pojišťoven na světě, do níž dnes patří vedle české společnosti (Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s.) i její partneři v Dánsku, Švédsku, Francii, Itálii, Španělsku, Rakousku, Maďarsku, Polsku či […]

FORMY MEDZINÁRODNÍCH EKONOMICKÝCH VZTAHU

Nejzřejmější ukázkou globalizace světového hospodářství je pro širokou veřejnost obchod. Soudobé světové hospodářství by nefungovalo, pokud by neexistovaly mezinárodní ekonomické vztahy, které jsou jakýmsi pojidlem, které z oddělených národních subjektů vytváří „vyšší celek“. Přínos mezinárodních ekonomických vztahů není tedy pouze v ziskovosti, ale také v zapojení jednotlivých národů do mezinárodní dělby práce. Pohyb zboží Největší objemy obchodu se […]