Komparace přímých zahraničních investic ČR a Nizozemska

Otevřenost nizozemské ekonomiky se projevuje také v její schopnosti přitahovat zahraniční investice a investovat v zahraničí. V Nizozemsku v posledních letech investovaly společnosti jako Polaroid, Esso, Fuji, Nissan a Rank Xerox.

Přímé zahraniční investice přicházející do Nizozemska

Celkový příliv zahraničních investic do Nizozemska do roku 2002 činil 333 717 milionů euro, což představovalo 74,9% hrubého domácího produktu. To je v porovnání s Českou republikou, pro kterou byla v roce 2002 tato hodnota 54,8%, více. Příliv zahraničních investic do Nizozemska nebyl na počátku 90. let nijak dramatický a až do roku 1996 v žádném roce nepřekročil 10 miliard euro. Ke strmému nárůst přílivu zahraničních investic došlo na konci devadesátých let s vrcholem v roce 2000, kdy bylo v Nizozemsku investováno téměř 70 miliard euro. Od roku 2001 dochází k poklesu přílivu zahraničních investic do Nizozemska, v roce 2004 došlo dokonce k jejich odlivu, který zapříčinili především investoři ze Spojených států. Tento vývoj je srovnatelný se situací v České republice. Příliv přímých zahraničních investic do České republiky byl také do roku 1998 nízký, největší příliv investic byl potom zaznamenán v letech 1999 – 2002, poté následoval pokles v přílivu investic, ke kterému tedy začalo docházet později než v případě Nizozemska.

 

Z celkové hodnoty přímých zahraničních investic v Nizozemsku 343 158 milionů euro ke konci roku 2003 bylo nejvíce umístěno do sektoru dobývání nerostných surovin a zpracování ropy a chemických výrobků (20,1%), do sektoru obchodu (14,07%) a do sektoru peněžnictví a pojišťovnictví (6,24%). V případě České republiky byla ke konci roku 2003 odvětvová struktura přímých zahraničních investic odlišná. Nejvíce z celkového objemu investic bylo vloženo do sektoru peněžnictví a pojišťovnictví (16,8%), dále do sektoru obchodu a oprav (12,3%) a do sektoru nemovitostí a služeb pro podniky (9,0%). Oproti Nizozemsku tedy u nás směřovalo více peněž do sektoru peněžnictví a pojišťovnictví a do sektoru nemovitostí, což souvisí s privatizací státního majetku, podíl sektoru obchodu je u obou zemí přibližně stejný.

Téměř 70% přímých zahraničních investic v Nizozemsku přichází z Evropy. Největším investorem v rámci Evropy jsou Belgie s podílem 14,4% na celkových zahraničních investicích v Nizozemsku a Německo s podílem 13,9%. Z mimoevropských investorů mají největší podíl USA (16,7%) a Japonsko (3,7%). Do České republiky přichází téměř 90% investic ze zemí Evropské unie, což je větší podíl než v případě Nizozemska. Nejvýznamnějšími investory jsou právě Nizozemsko (podíl 30,9% na celkové hodnotě PZI), Německo (20,6%) a Rakousko (11,8%). Z mimoevropských investorů mají významný podíl Spojené státy americké (5,2%).