Odvětvová a teritoriální struktura českých investic v zahraničí

České přímé investice do zahraničí směřují nejčastěji na Slovensko (30,1%), které si v teritoriální struktuře českých zahraničních investic udržuje stabilní pozici. Dále směřují největší podíly investic do Nizozemska (14,3%) a na Kypr (11,9%)

S optimalizací daňového zatížení souvisí vysoký podíl investic na Kypr, do Lucemburska, Lichtenštejnska a na Britské Panenské ostrovy. Do těchto zemí směřuje více než 30% z celkového objemu tuzemských investic v zahraničí.

Z odvětvového hlediska je nejvíce českých investic v zahraničí umístěno do peněžnictví a pojišťovnictví (52,7%), obchodu a oprav (12,8%) a nemovitostí a služeb pro podniky (11%).

Shrnutí

Celkový objem přímých zahraničních investic realizovaných v České republice ke konci roku 2002 činil 1 165,5 miliard Kč, což je 54,8% HDP. Podíl přímých zahraničních investic na HDP v České republice je tedy ve srovnání s jinými evropskými státy velice vysoký  3). Přímé zahraniční investice do České republiky nejčastěji přicházejí se zemí Evropské unie a směřují nejčastěji do sektorů peněžnictví a pojišťovnictví, obchodu a oprav a nemovitostí a služeb pro podniky.

Investice České republiky v zahraničí jsou určeny převážně snahou o zabezpečení odbytu tuzemské výroby, případně potřebou umístění dočasně volných finančních prostředků. V rámci teritoriálního členění si vedoucí pozici drží investice do sousedních států, avšak začíná se projevovat trend umisťování volného domácího kapitálu v daňově výhodných teritoriích. Celkový objem přímých investic českých investorů v zahraničí je však stále poměrně nízký, takže i jednorázová větší investice může výrazně ovlivnit teritoriální a odvětvovou strukturu.