Pohyb služeb

Jedná se především o služby bankovní, pojišťovací, dopravní, zdravotní, reklamní, turistické vzdělávací, telekomunikační apod. Německá Europäische v roce 1995 vytvořila svými akvizicemi jednu z nejvýznamnějších skupin cestovních pojišťoven na světě, do níž dnes patří vedle české společnosti (Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s.) i její partneři v Dánsku, Švédsku, Francii, Itálii, Španělsku, Rakousku, Maďarsku, Polsku či […]

Stručný přehled nejdůležitějších kontaktů RUSKA od vzniku ČR

Ř V průběhu oficiální návštěvy ČR v srpnu 1993 podepsal prezident B. Jelcin Smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci. Krátkou (nikoli však oficiální) návštěvu RF vykonal prezident Havel v květnu 1995 u příležitosti oslav výročí konce 2. světové války. Ř Na úrovni předsedů vlád byly uskutečněny oficiální návštěvy V. Klause v Moskvě (duben 94), V. […]

Teorie otevřené ekonomiky a zahraničního obchodu

V první kapitole se budu zabývat teorií otevřenosti ekonomiky a zahraničního obchodu. Cílem první části této kapitoly je definovat pojem otevřená a uzavřená ekonomika a srovnat míru otevřenosti ekonomiky České republiky s vybranými zeměmi. Kapitola se zabývá také faktory ovlivňujícími otevřenost ekonomiky a výhodami a nevýhodami otevřenosti. Ve druhé části se pak pokusím objasnit proč je zahraniční […]

Nedostatek vody – příčiny a následky

Tající ledovce, prudké deště a nedostatek vody, je jen část problémů souvisejících s vodou a způsobených neustálým oteplováním atmosféry. Právě voda uvolněná z roztátých ledovců mění rovnováhu v oceánech. Tání sněhu se objevuje každý rok dříve, tím pádem je více vody v období záplav, ale méně vody během letních měsíců a v době zavlažování, kdy ji potřebujeme. Nerovnoměrné rozdělení vodních […]

Fyziokratismus

Fyziokratismus vznikl ve Francii v 18. století, tedy v době kdy v této zemi převládal merkantilismus. Určitým způsobem byl fyziokratismus reakcí na merkantilismus, když prohlásil za jedinou produktivní sféru zemědělství. Merkantilismus, který ve své pozdější formě připouštěl dovoz surovin, ruinoval francouzské zemědělství. Merkantilisté nahlíželi na potraviny, ve kterých tehdy dominovalo obilí, jako na surovinu v tom smyslu, že […]