Česká Republika

Oproti vyspělým státům má Česká Republika vysoký podíl spotřeby vody. Globální spotřeba vody stoupla od roku 1950 téměř 3,5krát a v ČSSR v letech 1940 – 1990 až 4krát. Průměrná spotřeba na každého obyvatele je asi 1 500m3 vody. Kanada má 112 000m3 , Maďarsko pouze 600m3 na obyvatele a například Kuwait nemá prakticky žádnou sladkou vodu. Po roce […]

Afrika

Problémy s pitnou vodou pociťuje zejména subsaharská Afrika, kde je nakládání s vodními zdroji velmi špatné. Nejvíce postiženy jsou Etiopie, Súdán, Čad a Somálsko, kde umírá více než 700 lidí za den. Abnormální sucho tak ohrožuje dalších 130 milionů lidí a narušuje tak ekonomiky těchto zemí. V osmdesátých letech byla tak nízká produktivita, že nastal podstatný pokles ekonomiky […]

Výnosný obchod s vodou

Některé země poznaly, že obchod s vodou může být velice výnosný. Dostatek kvalitní pitné vody má například Turecko, které si již plánuje stavbu podmořského vodovodu do Izraele, aby se vyhnulo územím Sýrie a Iráku. Což by ovšem mohlo vést ke sporům či dokonce k „vodní válce“. Podle Institutu pro výzkum otázek míru ve Stockholmu je 66 […]

Znečištění vody

Voda je sice nevyčerpatelný obnovitelný zdroj, ale její nedostatek nebo nadbytek se globálně projevuje stále častěji. Rychlé rozšíření půdní eroze způsobené odlesňováním, rozoráním pozemků a nadměrnou pastvou má za vinu zanášení řek a jezer, vysychání pramenů a objevují se taktéž přívalové povodně. Když k tomu přidáme znečišťování toků komunálními odpady, ropnými látkami, toxickými chemikáliemi, zemědělskými odpady […]

Zvyšující se spotřeba vody a následné problémy

Situace se bude dále zhoršovat s růstem počtu obyvatel Země. Od roku 1975 roste spotřeba vody o 2,5% za rok, zatímco počet lidí o 1,5% tzn. dostupnost pitné i užitkové vody na osobu klesá s počtem přibývajících obyvatel. Odběr vody však není závislý pouze na růstu obyvatel, ale také na způsobu jejich života. Významný problém představuje nadměrné […]

Nedostatek vody – příčiny a následky

Tající ledovce, prudké deště a nedostatek vody, je jen část problémů souvisejících s vodou a způsobených neustálým oteplováním atmosféry. Právě voda uvolněná z roztátých ledovců mění rovnováhu v oceánech. Tání sněhu se objevuje každý rok dříve, tím pádem je více vody v období záplav, ale méně vody během letních měsíců a v době zavlažování, kdy ji potřebujeme. Nerovnoměrné rozdělení vodních […]

Globální problémy

V dnešní době žije na Zemi téměř 7 miliard lidí a jejich počet se den ode dne stále více zvyšuje. Málokdo z těchto lidí však myslí na ochranu ovzduší, půdy, vody nebo třeba deštných pralesů. Přitom právě globální problémy se týkají celé civilizace a dají se řešit pouze celosvětovým úsilím. Vzhledem k mnohým katastrofám, které se za poslední […]