Komparace otevřenosti ekonomiky ČR a Nizozemska

Nizozemsko patří k zakládajícím členům Evropské unie. Rozlohou je menší než Česká republika a počet obyvatel, kterých je o něco málo více než 16 milionů, je přibližně stejný jako u bývalého Československa. Geografická poloha Nizozemska je výhodnější než je tomu v případě České republiky. Nizozemsko má přístup k moři, což je velkou výhodou pro zahraniční obchod. Leží v srdci západní Evropy a v okruhu 500 kilometrů od nizozemských hranic žije více než 300 milionů obyvatel a zároveň se zde nacházejí nejvýznamnější evropské hospodářské oblasti. Míra otevřenosti nizozemské ekonomiky patří k nejvyšším mezi rozvinutými ekonomikami. Jako klíčový faktor prosperity Nizozemska je často označován zahraniční obchod. V této kapitole provedu srovnání otevřenosti české a nizozemské ekonomiky z hlediska zahraničního obchodu, pohybu osob a přímých zahraničních investic. Na základě srovnání se pokusím odhadnout možný budoucí vývoj ekonomiky České republiky v těchto oblastech.

Komparace zahraničního obchodu ČR a Nizozemska

Otevřenost ekonomiky Nizozemska měřeno podílem exportu na HDP dosahuje hodnoty 45% a je tak menší než otevřenost ekonomiky České republiky, pro kterou tato hodnota činí 57%. V roce 2004 dosáhly nizozemské exporty hodnoty 257 732 milionů euro a oproti roku 2003 tak vzrostly o 10%. Celková hodnota importů v roce 2004 byla 228 010 milionů euro, což znamenalo nárůst o 10% oproti roku 2003. Exporty byly vyšší než importy a Nizozemsko tak zaznamenalo aktivní obchodní bilanci ve výši téměř 30 milionů euro.

Hlavními obchodními partnery Nizozemska jsou Evropská unie, asijské země a země Severní Ameriky.

Nizozemsko realizuje většinu svého zahraničního obchodu se zeměmi Evropské unie, a to 65% v případě importů a celých 83% v případě exportů. Pro Českou republiku byly v roce 2004 pro obchod s Evropskou unií hodnoty dovozu 72% a hodnoty vývozu 86%. V rámci EU je hlavním obchodním partnerem Nizozemska Německo (podíl na importech 19% a na exportech 24%) následované Belgií (podíl na importech 11% a na exportech 12%) a Velkou Británií (podíl na importech 8% a na exportech 11%). Hlavním partnerem České republiky v rámci EU je stejně jako v případě Nizozemska Německo (podíl na importech 32,5% a na exportech 34,5%) následované Slovenskem a Rakouskem.

Druhým nejvýznamnějším teritoriem pro zahraniční obchod Nizozemska jsou asijské země, ze kterých pochází 20% všech nizozemských importů a kam směřuje 7% nizozemského vývozu. V rámci Asie jsou nejvýznamnějšími dovozci Čína (podíl 4%) a Japonsko (podíl 3%) následované Tchai-wanem, Malajsií a Singapurem s podílem 2%. Nizozemský export do Asie směřuje do Singapuru, Číny, Jižní Koreje, Japonska a na Tchai-wan (do všech těchto zemí směřuje 1% nizozemských exportů). Teritorium Asie je pro Českou republiku významné zejména z hlediska importů, největšími dovozci z této oblasti jsou Čína s podílem 4,6% na českém dovozu, dále Rusko s podílem 4,5% a Japonsko s podílem 2% na českém dovozu.

Třetím nejvýznamnějším teritoriem je Amerika, kam směřuje 7% nizozemských exportů a odkud pochází 12% všech nizozemských importů. V rámci tohoto teritoria jsou nejvýznamnějším obchodním partnerem Spojené státy americké s podílem 9% respektive 5% na nizozemském zahraničním obchodu. Česká republika nemá s touto oblastí tak významné obchodní styky. Jediným významným obchodním partnerem z tohoto teritoria jsou Spojené státy americké s podílem 3,3% na českých importech a 2,7% na českých exportech.

Komoditní struktura importů České republiky je obdobná jako v případě Nizozemska. Hlavními dovozními  artikly Nizozemska jsou stroje a dopravní prostředky (na celkových importech mají podíl 38%) následované chemickými produkty a průmyslovým zbožím (obě kategorie mají podíl 10% na celkových importech). Hlavními dovozními artikly ČR jsou stroje a dopravní prostředky (podíl 42,4% na celkových importech), meziprodukty (20,6% importů) a chemikálie (11,2% importů). Průmyslové výrobky mají na celkových importech podíl 10,5%. V případě exportů lze nalézt významnější rozdíly mezi oběma zeměmi. Z Nizozemska se nejvíce vyváží stroje a dopravní prostředky (s podílem 33%), následované kategorií chemických produktů (s podílem 16%) a potravin a živých zvířat (podíl 13% na celkových exportech). Co se týká vývozů, jsou hlavními exportními artikly ČR stroje a dopravní prostředky (49,6% exportů), meziprodukty (23,4% exportů) a různé průmyslové výrobky (11,9% exportů).

Komparace migrace a počtu cizinců v ČR a Nizozemsku

Nizozemsko je z tohoto hlediska velice otevřená země, téměř 20% jeho obyvatel tvoří cizinci a jejich počet neustále stoupá. Oproti tomu v České republice představují cizinci pouhých 2,3% obyvatel a jejich počet roste jen pomalu.

Od roku 2000 klesá počet imigrantů a naopak stoupá počet emigrantů z Nizozemska. V roce 2003 opustilo Nizozemsko 102 tisíc obyvatel, což je více než kdy předtím, naopak počet imigrantů dosáhl nejnižší úrovně od roku 1995.Oproti předcházejícím letům se snížil počet imigrantů přicházejících z Nizozemských Antil, Afriky, Asie i evropských zemí. Jedinou zemí, ze které přichází do Nizozemska stále více lidí je Turecko.

Cizinci žijící v Nizozemsku pocházejí nejčastěji z Evropy (1,3 milionů lidí v roce 2003), Asie (0,7 milionů lidí v roce 2003) a Ameriky (0,5 milionů lidí v roce 2003).

Byznys je v jisté oblasti velkým rizikem. Pokud se však nepodaří dané riziko odstranit včas, u takových podnikatelských subjektů nastává situace, zabývat se likvidované sro. I v takovém procesu však nastává bod, kde je třeba dodržet několik důležitých zásad s nimiž Vám umí poradit jen odborníci, kteří se danou problematikou zabývají.