Okolí podniku

Podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem – okolím. Okolím podniku rozumíme vše co je za pomyslnými hranicemi podniku, čím je podnik ovlivňován a co případně může ovlivnit sám. Vliv okolí na podnik je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená. Každý podnikatel v průběhu své činnosti se snaží o […]

FORMY MEDZINÁRODNÍCH EKONOMICKÝCH VZTAHU

Nejzřejmější ukázkou globalizace světového hospodářství je pro širokou veřejnost obchod. Soudobé světové hospodářství by nefungovalo, pokud by neexistovaly mezinárodní ekonomické vztahy, které jsou jakýmsi pojidlem, které z oddělených národních subjektů vytváří „vyšší celek“. Přínos mezinárodních ekonomických vztahů není tedy pouze v ziskovosti, ale také v zapojení jednotlivých národů do mezinárodní dělby práce. Pohyb zboží Největší objemy obchodu se […]

EKONOMIKA ZEMĚ ČR

Od počátku 90. let prochází Česká republika a její ekonomika transformací, která přináší zásadní změny a vede k postupnému sbližování s vyspělými ekonomikami. Mezi nesporné úspěchy českého transformačního procesu patří dosažená míra liberalizace, a to nejen v oblasti zahraničního obchodu. Otevřenost ekonomiky je široký pojem, který znamená, že země je zapojena do mezinárodních vztahů. Zapojení se děje […]

Globální problémy

V dnešní době žije na Zemi téměř 7 miliard lidí a jejich počet se den ode dne stále více zvyšuje. Málokdo z těchto lidí však myslí na ochranu ovzduší, půdy, vody nebo třeba deštných pralesů. Přitom právě globální problémy se týkají celé civilizace a dají se řešit pouze celosvětovým úsilím. Vzhledem k mnohým katastrofám, které se za poslední […]