Pohyb služeb

Jedná se především o služby bankovní, pojišťovací, dopravní, zdravotní, reklamní, turistické vzdělávací, telekomunikační apod. Německá Europäische v roce 1995 vytvořila svými akvizicemi jednu z nejvýznamnějších skupin cestovních pojišťoven na světě, do níž dnes patří vedle české společnosti (Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s.) i její partneři v Dánsku, Švédsku, Francii, Itálii, Španělsku, Rakousku, Maďarsku, Polsku či na Slovensku. Prostřednictvím akcionářů patří společnost do skupiny Munich Re – vedoucí světové společnosti v oboru zajištění.

Mezi banky na světové úrovni bychom mohli řadit: Banku pro mezinárodní platby (Bank for International Settlement), která je mezinárodní organizací pro podporu mezinárodní měnové a finanční spolupráce a slouží jako banka pro centrální banky; Světovou banku (World Bank), která zajišťuje finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní standardy v celém světě. Je tvořena dvěma institucemi: Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development) a Mezinárodní asociací pro rozvoj (International Development Association).

Významným faktorem rychlého rozvoje zahraničního obchodu jsou rychle klesající náklady přepravy zboží na trh. V teorii obchodu se k dopravním nákladům nepřihlíží, ale je fakt, že dopravní náklady mají velký dopad na celkový objem obchodu a skladbu obchodu jednotlivých zemí. Díky tomu, že světové hospodářství se stalo mnohem méně závislé na dopravě, než tomu bylo v minulosti a jelikož lze mnohem snadněji a levněji dopravovat zboží po celém světě, jsou dopravní náklady daleko menší překážkou než v minulosti.

Napsat komentář