Stručný přehled nejdůležitějších kontaktů RUSKA od vzniku ČR

Ř V průběhu oficiální návštěvy ČR v srpnu 1993 podepsal prezident B. Jelcin Smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci. Krátkou (nikoli však oficiální) návštěvu RF vykonal prezident Havel v květnu 1995 u příležitosti oslav výročí konce 2. světové války.
Ř Na úrovni předsedů vlád byly uskutečněny oficiální návštěvy V. Klause v Moskvě (duben 94), V. Černomyrdina v Praze (duben 97). Poslední stykovou akcí na vysoké vládní úrovni se stala návštěva premiéra Zemana v Moskvě ve dnech 15.-16.4. 1999.

Ř Ministr zahraničních věcí J. Zieleniec jednal v Moskvě v březnu 1993 a v březnu 1996, zatímco ruský zaminir A.Kozyrev navštívil Prahu v únoru 1994. Poslední stykovou akcí na úrovni ministrů zahraničních věcí byla návštěva ruského ministra I. Ivanova v únoru 2001 v Praze. Uskutečnila se též řada pracovních návštěv resortních ministrů.
Ř Na úrovni vedení parlamentů obou zemí došlo doposud k cestě předsedy PS M. Zemana do RF (červen 1997) a předsedy Senátu PČR P. Pitharta (únor 98). Odpovědí ruské strany byla cesta předsedy Rady federace FS RF pana Jegora Strojeva v březnu 2001.
Bilaterální smlouvy mezi ČR a RF – obchodně-ekonomická oblast

1. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci Praha, 26. 8. 1993
2. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o podpoře a vzájemné ochraně investic Moskva, 5. 4. 1994Dohoda v ČR ratifikována; v RF rafitikována dne 6. 6. 1996
3. Smlouva mezi vládou ČR a vládou RF o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku Praha, 17. 11. 1995ratifikována v RF dne 26. 2. 1997,po předání ratifikačních listin vstoupí v platnost od 1. 1. 1998
4. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o hospodářské a vědeckotech. spolupráci v oblasti zemědělsko- průmyslového komplexu Moskva, 13. 8. 1993
5. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin Praha, 13. 6. 1994
6. Dohoda mezi vládou RF a vládou ČR o spolupráci v oblasti veterinární péče Praha, 13. 6. 1994
7. Dohoda mezi vládou RF a vládou ČR o vypořádání zadluženosti býv. SSSR a RF vůči ČR Moskva, 17. 6. 1994Dodatek č. 1 k této Dohodě byl podepsán v Praze 21. 4. 1997Memorandum z jednání ministrů financí ČR a RF v Praze dne 24.9. 1999 Protokol z jednání I. NM financí ČR v Moskvě dne 8.12. 1999.
8. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o spolupráci v oblasti jaderné energetiky Moskva, 4. 12. 1994Notifikována dne 4. 4. 1995Dodatek k dohodě, Moskva 15. 4. 1999
9. Protokol mezi vládou ČR a vládou RF k otázkám realizace „Jamburgské dohody z 16.12.1985“ Praha, 3. 5. 1996Moskva, 6. 6. 1996
10. Protokol mezi vládou ČR a vládou RF o ukončení platnosti Dohody z 2. 8. 1982 tzv. „Jenisej-Vltava“ Praha, 21. 5. 1996
11. Dohoda mezi GŘ Českých drah a Ministerstvem železnic RF Moskva, 24. 1. 1997
12. Dohoda mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ČR a Státním výborem RF pro antimonopolní politiku a podporu nových hospodářských struktur Moskva 24. 1. 1997
13. Dodatek č. 1 k Dohodě mezi vládou ČR a RF o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a RF vůči ČR. Praha, 21.4. 1997
14. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o spolupráci v celních otázkách Praha, 17.10. 1997
15. Dohoda mezi vládou ČR a vládou Republiky Tatarstán o obchodně- ekonomické spolupráci Praha, 26.2. 1998
16. Dohoda o spolupráci mezi MPO ČR a ME RF Praha, 13.3. 1998
17. Dohoda o spolupráci mezi MPO ČR a Ministerstvem vnějších ek. vztahů a obchodu RF Praha, 13.3. 1998
18. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o mezinárodní silniční dopravě Praha, 13.3. 1998
19. Dohoda mezi vládou ČR, RF, SR a Ukrajiny o spolupráci v oblasti přepravy jaderných materiálů mezi RF a ČR přes území SR a Ukrajiny Praha, 14.3. 1998
20. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o přechodné pracovní činnosti občanů Moskva, 25.6. 1998
21. Dohoda mezi Úřadem pro techn. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR a Výborem RF pro normalizaci, metrologii a certifikaci o uznávání výsledků zkoušek výrobků vzájemně dodávaných mezi výrobními a obchodními podniky ČR a RF Moskva, 15.4. 1999 novelizace dohody
22. Dodatek k Dohodě mezi vládou ČR a vládou RF o spolupráci v oblasti jaderné energetiky Moskva, 15.4. 1999
23. Dohoda o spolupráci mezi českou pojišťovací společností EGAP a Českou exportní bankou a ruskou pojišťovací společností “Ingosstrach” a ruskou “Avtobank” Moskva, 15.4. 1999

Napsat komentář