Nedostatek vody – příčiny a následky

Tající ledovce, prudké deště a nedostatek vody, je jen část problémů souvisejících s vodou a způsobených neustálým oteplováním atmosféry. Právě voda uvolněná z roztátých ledovců mění rovnováhu v oceánech. Tání sněhu se objevuje každý rok dříve, tím pádem je více vody v období záplav, ale méně vody během letních měsíců a v době zavlažování, kdy ji potřebujeme.

Nerovnoměrné rozdělení vodních zdroj

Sladká voda je základním zdrojem nezbytným pro zemědělství, průmysl, dodávající potřebnou energii a zabezpečující hygienu potravin a zdraví obyvatelstva.

Vodní zdroje jsou velmi nerovnoměrně rozděleny a tak chybí na čtyřech kontinentech světa (značná část Afriky, Blízkého a Středního Východu, území na západu USA a některé plochy Austrálie). Např. průměrný občan NY spotřebuje za den 600 litrů vody, ale lidé v Africe si musí vystačit s méně než 50 litry vody na den viz. Obrázek 2. Přitom minimální požadavek respektující základní právo na přístup k vodě je alespoň 20 litrů čisté vody denně na jednu osobu. V Africe se totiž vyskytuje pouze 11% zásob pro 13% světové populace. V Asii se sice nachází až jedna třetina světových zásob vody, ale žije v ní až 60% populace celé planety.

Předpokládá se, že do roku 2032 bude 60% světové populace žít v oblastech s nedostatkem vodních zdrojů a do roku 2080 se objem srážek na Pyrenejském poloostrově sníží o polovinu. Právě menší množství srážek a vyšší teploty povedou k nedostatku zásob vody, vedrům a suchu, lesním požárům, znehodnocování půdy a úbytku živočichů.

Napsat komentář