FORMY MEDZINÁRODNÍCH EKONOMICKÝCH VZTAHU

Nejzřejmější ukázkou globalizace světového hospodářství je pro širokou veřejnost obchod. Soudobé světové hospodářství by nefungovalo, pokud by neexistovaly mezinárodní ekonomické vztahy, které jsou jakýmsi pojidlem, které z oddělených národních subjektů vytváří „vyšší celek“. Přínos mezinárodních ekonomických vztahů není tedy pouze v ziskovosti, ale také v zapojení jednotlivých národů do mezinárodní dělby práce.

Pohyb zboží

Největší objemy obchodu se zbožím hromadné spotřeby probíhají prostřednictvím komoditních burz (burza s kakaem, kávou, obilím, ropou, nerostnými surovinami atd.). Komoditních burz je po světě celá řada a jejich hlavním smyslem je poskytnout vysoce seriózní a spolehlivé prostředí pro realizaci a zúčtování obchodů, dohlížet nad obchodními praktikami a garantovat probíhající obchody. Prostřednictvím komoditních burz může obchodovat v podstatě kdokoliv – vždy však prostřednictvím brokera (resp. brokerské společnosti), která má na dané burze své zástupce.

Pro běžného obchodníka s komoditami jsou nejdůležitější americké komoditní burzy. Hlavní a největší světová komoditní burza je v Chicagu (The Chicago Board of Trade), stát Illinois, založená v roce 1848, která se zaměřuje na komodity rostlinné výroby. Mezi další významné americké komoditní burzy patří:

CME (Chicago Mercantile Exchange) NYMEX (New York Mercantile Exchange), která vznikla v roce 1870 a její zaměření je na „dražší komodity“ jako jsou energie a drahé kovy; NYBOT (New York Board of Trade). V České republice působí Českomoravská komoditní burza Kladno, Komoditní burza Praha a Obchodní burza Hradec Králové. Celkový vývoz byl v roce 2006 2 143 999 mil. Kč a dovoz 2 099 605 mil Kč.

Napsat komentář