Globální problémy

V dnešní době žije na Zemi téměř 7 miliard lidí a jejich počet se den ode dne stále více zvyšuje. Málokdo z těchto lidí však myslí na ochranu ovzduší, půdy, vody nebo třeba deštných pralesů. Přitom právě globální problémy se týkají celé civilizace a dají se řešit pouze celosvětovým úsilím.

Vzhledem k mnohým katastrofám, které se za poslední roky udály a ke katastrofám, které se pomalu stávají skutečností, bychom měli co nejdříve začít něco dělat. Například každoroční povodně, zemětřesení a tsunami, které začínají být na „denním“ pořádku. Jsou to sice přírodní katastrofy, ale lidé na nich určitě mají svůj podíl. Dalšími výraznými změnami, které se projevují již teď, jsou například vysychání některých jezer a řek (Aralské jezero, Mrtvé moře, asijské řeky), tání ledovců, rozšiřování pouští a vymírání celých živočišných a rostlinných ekosystémů. Můžeme se jen děsit, jak to bude vypadat za 20, 30, 50 let. Všechny tyto katastrofické události mají za následek další koloběh ničení naší Země, které si způsobujeme téměř sami. Stručně řečeno, globální problémy mohou vést až ke globální katastrofě lidstva a je jen na nás, kdy to přijde. Proto bychom je měli začít, co nejdříve a co nejvhodněji řešit.

Základní rozdělení

Otázkou je kolik globálních problémů je v dnešní době třeba řešit. Nejčastěji se mluví o devíti globálních problémech, které se dělí do 3 skupin na intersociální problémy, přírodněsociální problémy a antroposociální problémy.

Napsat komentář