Obecná charakteristika a historie

Se svou rozlohou přes 17 miliónů km2 je Rusko největším státem ne celém světě a s počtem obyvatel 147 739 000 je Rusko na 6. místě na světě. Ruská federace se rozkládá od východní Evropy přes celou severní část Asie až Ochotskému a Beringovu moři. Skládá se z 21 republik. Evropská část země je převážně rovinatá, na jihu Kaspická nížina a pohoří Kavkaz. Evropu od Asie odděluje pohoří Ural, dále pokračuje Rusko Sibiří. Nejprve močálovitá nížina, dále k východu středosibiřská plošina a pohoří. Hornaté je rovněž pohoří Tichého oceánu. Je zde bohatá říční síť s řadou veletoků a množstvím velkých jezer.

Východ Sibiře má extrémně kontinentální podnebí, které směrem k západu – a tedy v Evropě – přechází v oceánské. Vegetace odpovídá poloze, na severu tundra s mechy a lišejníky, dále k jihu pásmo lesů, lesostepi, stepi. Velká vzdálenost v rovnoběžkovém směru zbůsobuje časový rozdíl 10 hodin. Země se od počátku 90. let 20. století nachází v hospodářské krizi a to i přes svůj ohromný potenciál (nerostné bohatství, úrodná půda).

Pro cestování je významná Bajkalsko-Amurská magistrála a vnitrostátní letecká doprava. Hlavním městem Ruska je již od poloviny 13. století Москба – Moskva a se svými 8 milióny obyvatel (podle oficiálního zdroje) se řadí mezi největší města světa. V minulosti se Rusko potýkalo s výboji sousedů i vzdálenějšími mocnostmi, např. Perská Říše, Římské Říše. Během různých historických epoch se však Ruskem proháněly nejrůznější kočovné kmeny, většinou s vidinou osídlení Evropy. Mezi takovéto osadníky patřili například Skythové, Sarmati, Hunové, Avaři, Bulhaři a Maďaři. V 9. století tu vznikl první slovanský státní útvar – Kyjevská Rus, a to mezi řekami Dněpr a Dněstr.

Už po třech staletích se však rozpadla na několik samostatných knížectví, které částečně zpustošili výboje tatarských nájezdů. Postupem času začalo sílit především moskevské knížectvo. V Evropě stálo dalšímu mocenskému rozmachu v cestě hlavně Polsko a Švédsko, věční rivalové Ruska. Polsko však padlo začátkem 19. století, ve stejné době Rusko získalo i další državy na Dalekém Východě. Snahy o nezávislost většiny neruských národů vyvrcholily po první světové válce, kdy byly vyhlášené jednotlivé svobodné státy. Mnohé z nich se však v nejbližších letech dostali zpět pod nadvládu Ruska. Roku 1922 vzniklo SSSR, ve kterém mělo Rusko dominantní úlohu. K rozpadu socialistické mocnosti došlo roku 1991.

Napsat komentář