Slovensko – VÝZNAMNÍ OBCHODNÍ PARTNER

Slovensko se začalo objevovat v kategorii zahraničního obchodu počínaje rokem 1993. Zahraniční obchod se Slovenskem od roku 1993 značně kolísal, nicméně jeho celkový trend vykazuje tendenci mírného růstu. Který je vyšší u vývozu na Slovensko a menší u dovozu ze Slovenska.

Podíl Slovenska na českém vývozu poklesl mezi lety 1993 a 1999 z hodnoty 19,7% na 8,3%. Od roku 1999 tento podíl s menšími odchylkami stagnuje. Podíl Slovenska na českém dovozu vykazuje obdobně klesající trend, pokles se ovšem nezastavil na konci 90. let, ale trvá až do současnosti. Celkově tedy došlo k poklesu podílu Slovenska na českém dovozu z hodnoty 15,9% v roce 1993 na 5,2% v roce 2003.

Celková bilance obchodu

Celková bilance obchodu se Slovenskem je od roku 1993 aktivní, nejmenší aktivum zaznamenala v letech 1994 a 1995, nejvyšších přebytků bylo dosaženo v letech 2001, 2002 a 2003.

Jak je vidět z následující tabulky, hlavními tahouny českého vývozu na Slovensko byla v roce 1993 i v roce 2002 skupina strojů a dopravních prostředků. U této skupiny došlo mezi uvedenými lety k růstu podílu na českém vývozu. Na druhém místě se umístila skupina průmyslového zboží podle druhu materiálu, u této skupiny došlo naopak mezi uvedenými lety k poklesu podílu na českém vývozu na Slovensko.

Na straně dovozů ze Slovenska je nejvýznamnější skupina průmyslového zboží podle druhu materiálu, u které došlo mezi lety 1993 a 2002 k mírnému poklesu. K většímu poklesu došlo u druhé nejvýznamnější skupiny strojů a dopravních prostředků. K významnému nárůstu na podílu dovozů ze Slovenska došlo u skupiny minerálních paliv a maziv a to z hodnoty 4,7% v roce 1993 na 16.8% v roce 2002.