Nejdůležitější firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodě

Po uvedení v ČR v platnost „Zákona o liberalizaci zahraničního obchodu“ české firmy podnikají v RF zcela samostatně, ZÚ tyto firmy neřídí a o jejich aktivitách se dozvídá jen v případech žádostí o pomoc při vzniku problémů. Situace v informovanosti ZÚ o aktivitách firem se tím po odstátnění delegátské sítě v Moskvě zhoršila. Z tohoto důvodu nelze vyčerpávajícím způsobem vyjmenovat veškeré aktivity jednotlivých firem a uvést všechny případy založení společných podniků, neboť jsou ZÚ často neznámy a tvoří vlastní strategii podniků. Přehled nejvýznamnějších exportérů z ČR do RF uvádí celní statistika, jež je k dispozici v ČR, kterou však bohužel nemá k dispozici ZÚ.

Počet firem, které jsou akreditovány u ruských orgánů a působí v rámci celého území RF, činil pro srovnání podle placené informace Státní registrační komory při Min.spravedlnosti RF ze dne 18.2.1999 v kategorii komerční organizace se 100% českým kapitálem 74 organizací, v kategorii komerční organizace s podílovou účastí českého kapitálu 193 organizací, v kategorii filiálek českých společností 25 organizací a v kategorii zastoupení českých společností 110 představitelů firem. Tento přehled však není k dnešnímu dni směrodatný, neboť mnohé z registrovaných subjektů vůbec nevyvíjejí činnost, další činnost na území RF z ekonomických důvodů omezily a naopak nové subjekty postupně přibyly. ZÚ průběžně aktualizuje seznam těch českých firem, které pracují na ruském trhu prostřednictvím svých obchodních zastoupení a jsou evidovány v objektech ZÚ nebo se ke spolupráci se ZÚ hlásí. Jejich počet v současné době kolísá od 100 do 130 organizací a firem a je proměnlivý podle úspěšnosti firem na ruském trhu a jejich rozhodnutí být či nebýt přítomen.

Ke společným podnikům (SP) vytvořeným v předchozích obdobích, byly ustaveny nebo probíhaly v r. 2000 přípravy k ustavení následujících projektů:

– výrobní podnik zapalovacích svíček automobilů firmy Brisk Tábor v Kaliningradské oblasti
– společný podnik pro výrobu telekomunikačních rozvodových prvků firmy Sitel ve Voroněži
– společný podnik Tatra – město Omsk na montáž nákladních automobilů Tatra
– společný podnik na výrobu kotlů pro vytápění rodinných domů mezi firmami Čepramo,

Dakon a subjektem v Republice Baškortostán (Ufa)

– společný podnik Škody Plzeň na opravy elektrických lokomotiv v Jaroslavli
Naopak Auto Škoda Ml.Boleslav zrušila přípravu projektu montáže osobních automobilů v Iževsku pro administrativní potíže a hledá v RF jinou lokalitu pro zahájení činnosti.


Z dřívějšího období úspěšně rozvíjejí svou činnost:

– výrobní podnik na produkci sanitární techniky (vany, sprchové kouty) firmy Ravak v městě Dubna v Moskevské oblasti
– výrobní podnik Gumotexu Břeclav na výrobu vypěňovaných materiálů v obci Trubino v Moskevské oblasti
a další.

Napsat komentář