EKONOMICKÁ TEÓRIE

Ekonomická teorie rozlišuje dva krajní případy – otevřenou a uzavřenou ekonomiku. Otevřená ekonomika je taková ekonomika, která je vysoce zapojená do zahraničních obchodních vztahů. Česká republika je specifickým případem otevřené ekonomiky – jedná se o malou otevřenou ekonomiku. Má silné vazby v hospodářských vztazích a svou velikostí nemůže ovlivňovat své zahraniční obchodní partnery. Česká ekonomika patří v celosvětovém měřítku k vysoce otevřeným, v rámci pětadvaceti zemí Evropské unie je pouze pět více otevřených.

Důvodem proč se země zapojují do mezinárodního obchodu se zabývala řada teorií. Mezi tyto teorie patří mimo jiné teorie absolutní a komparativní výhody, teorie vybavenosti výrobními faktory a teorie přihlížející k rozdílům v technice a technologii.

Zapojení zemí do zahraničních obchodních vztahů zvyšuje bohatství obou zúčastněných zemí  Umožňuje dosáhnout vyšší produktivity výrobních faktorů a zároveň zvyšuje spotřební možnosti. Malá otevřená ekonomika se nejlépe zapojí do mezinárodního obchodu, pokud se zaměří na oblasti, v nichž má komparativní výhodu. Komparativní výhody České republiky lze spatřovat především ve výhodné geografické poloze, levné a kvalifikované pracovní síle a vysoké kvalitě školství.

Byznys je v jisté oblasti velkým rizikem. Pokud se však nepodaří dané riziko odstranit včas, u takových podnikatelských subjektů nastává situace, zabývat se likvidované sro. I v takovém procesu však nastává bod, kde je třeba dodržet několik důležitých zásad s nimiž Vám umí poradit jen odborníci, kteří se danou problematikou zabývají.

 

Napsat komentář