Čína – VÝZNAMNÍ OBCHODNÍ PARTNER

Zahraniční obchod České republiky procházel během 90. let dynamickým vývojem. Čína se stala z nevýznamného obchodního partnera na počátku 90. let zemí, která je pátým největším dovozcem do České republiky.

U dovozů z Číny docházelo od roku 1993 k neustálému nárůstu a to až téměř k hodnotě 80 miliard Kč. Vývozy České republiky do Číny naopak až do roku 1999 klesaly, od roku 2000 se trend obrátil a dochází k mírnému nárůstu. Vývoj zahraničního obchodu s Čínou je znázorněn na následujícím grafu.

Je dobře patrné, že v roce 1993 český vývoz značně převyšoval český dovoz z Číny, takže obchodní bilance registrovala aktivum, a to ve výši 5,1 miliard Kč. Rokem 1994 však došlo k hlubokému propadu exportu, který nebyl doposud vyrovnán. Dovoz se naopak zvyšoval ve všech sledovaných letech. Docházelo k postupnému narůstání ročních záporných sald až na téměř 70 miliard Kč v roce 2003. V tomto roce byl tedy téměř celý deficit českého zahraničního obchodu vygenerován ve styku s Čínou.

Jedinou skupinou, jejíž účast na dovozech z Číny se během sledovaného období zvýšila, je skupina strojů a dopravních prostředků. U této skupiny došlo k zcela mimořádnému nárůstu z hodnoty 8,7% v roce 1993 na téměř 70% v roce 2004. V rámci této skupiny se z Číny nejvíce dováží kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat, zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku a elektrická zařízení a spotřebiče.