Znečištění vody

Voda je sice nevyčerpatelný obnovitelný zdroj, ale její nedostatek nebo nadbytek se globálně projevuje stále častěji. Rychlé rozšíření půdní eroze způsobené odlesňováním, rozoráním pozemků a nadměrnou pastvou má za vinu zanášení řek a jezer, vysychání pramenů a objevují se taktéž přívalové povodně.

Když k tomu přidáme znečišťování toků komunálními odpady, ropnými látkami, toxickými chemikáliemi, zemědělskými odpady či hnojivy není se čemu divit. Takto znečištěná voda nejen že působí nepříznivě na zdraví člověka, ale následky se mohou projevit až za pár let. Toxické látky se mohou kumulovat v tělech živočichů a rostlin, postupně zvyšovat svou koncentraci a nakonec se v potravním řetězci dostat až k člověku.

Každý rok kvůli nedostatku pitné vody umírá pět milionů lidí a to jen proto, že řada rozvojových zemí nemá dostatek finančních prostředků na provoz čističek, odsolovacích zařízení nebo na dovoz vody. Avšak nedostatek kvalitní vody pociťují i nejbohatší země včetně Velké Británie a USA. Světová banka odhaduje, že pro zásobování vodou alespoň na současné úrovni se musí do zajišťování zdrojů, čištění odpadních vod a úpravy vody investovat nejméně 80 miliard dolarů každý rok.

Napsat komentář