Podniky podle velikosti

Podle velikosti můžeme podniky členit na velké, střední a malé, popřípadě podrobněji do velikostních tříd. Kritériem třídění je počet zaměstnanců, velikost obratu, velikost kapitálu nebo zisku. V ČR se v současné době používá kombinované kritérium, a to počet zaměstnanců a výše obratu. Podle Svazu průmyslu České republiky se za malý podnik považuje ten, který má méně než 100 zaměstnanců a roční obrat nepřesahuje 30 mil. Kč, střední podnik má méně než 500 zaměstnanců a obrat menší než 100 mil., ostatní podniky jsou velké.

Podniky podle typu výroby

Tento pohled se týká jen podniků výrobních (průmyslových, zemědělských, stavebních).

Rozdělení je pak podle produkčních forem:

Hromadná výroba

Podnik po dlouhou dobu, často pak za celé své trvání vyrábí pouze jeden druh výrobku (elektrárny, lihovary, pivovary, cihelny)

Vázaná výroba

Podnik kromě hlavního výrobku vyrábí ještě jeden nebo více výrobků sdružených nebo vedlejších (např. plynárna kromě plynu vyrábí koks, dehet, cukrovar vyrábí kromě cukru ještě melasu)

Druhová výroba

Podnik vyrábí jeden druh výrobku, ale v různých rozměrech, váze apod. (Slévárny vyrábějící různé odlitky, válcovny, cihelny – různé cihly)

Sériová výroba

Podnik vyrábí v sériích, tj. ve skupinách výrobků, které najednou procházejí  výrobním procesem  (strojírenské výrobky, konfekční průmysl)

Plynulá výroba

Spočívá v nepřetržitém sledu časově stejných pracovních úkonů, které postupně mění výchozí surovinu v konečný výrobek

Kusová výroba

Vyrábí se různé druhy výrobků v malém množství nebo jednotlivě, většinou na zakázku. (nábytek na zakázku, oděvy na zakázku, těžké strojírenství.

Každý podnikatel v průběhu své činnosti se snaží o dosahování co nejlepších výsledků, které jeho firmu dostávají do různých závazků. Pokud už je ale jejich množství natolik velké, že už není jiného východiska, vhodně zvolenou strategií je v takovém případě zvolit likvidaci sro. Jedná se však o komplikovanejší proces se kterým umí pomoci jen odborníci.