Perspektivní odvětví pro české exportéry

Novou tendencí v RF je posilování domácích výrob i za cenu dovozu pouze uzlů a komponentů k finálním výrobků, jejichž finalizace se provádí na území RF v ruských výrobních závodech. Základní perspektivou, která se z tohoto pohledu nabízí českým dodavatelům, je zřizování “montoven” českých výrobků, nebo budování (investování do) výrobních provozů k výrobě zboží s českým “know-how”. Centrální i regionální orgány RF tyto aktivity obecně vítají a obecně je podporují. Výše a úroveň podpory je místně rozdílná.
Proměnu ruského trhu lze charakterizovat posunem od trhu prostým zbožím k trhu investicemi.

Co se týče komodit, taxativně vyjmenovat komodity či odvětví s neúklonně jasnou perspektivou nelze. Jako základ pro ocenění, kam se exportér má zaměřit, lze stanovit dva pohledy do Ruské federace:

centrální: v rámci kterého působí Mezivládní komise pro obchodně-ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci mezi ČR a RF. Tato komise při svých jednáních označila perspektivní směry spolupráce a rozvíjí je v rámci setkání expertů a podnikatelských subjektů. Ruská strana má zájem o spolupráci v zemědělství, potravinářství, ve zpracovatelském a chemickém průmyslu, energetice, komunálních službách, veřejné dopravě, při získávání technologií pro obalové sklo, pivovarnictví, sladovnictví, v dodávkách balicích strojů, ve stavebnictví při rekonstrukcích starších obytných budov, v sanitárních dodávkách, při obnově strojního vybavení pro textilní průmysl, ve spolupráci při výrobě spotřebního zboží atd. (Prvotní informace lze získat v Czech Trade, v Komoře SNS při Hospodářské komoře ČR, ve Smíšené obchodní komoře “Východ”, ve Svazu průmyslu a dopravy ČR, ve Správě Českých center a dále na Ministerstvu průmyslu a obchodu

regionální: tento pohled otevírá spolupráci v rámci 89 regionálních subjektů RF (republik, oblastí, krajů a měst), které mají v rámci své subjektivity právo provádět mezinárodní obchod samostatně a nezávisle na federální vládě. Tato samostatnost je místně odlišná a je třeba vycházet z podmínek jednotlivých regionů, což vyžaduje práci „v terénu“, která je náročnější, avšak může přinést nečekaně dobré a relativně „vyšší a snazší“ výsledky. Proto zde odhadovat perspektivní odvětví nelze, skutečnosti se mohou diametrálně lišit a musí se vycházet z poznání místních podmínek.

Rozhodnutí ČR

ČR se dohodla s RF v rámci jednání mezivládní komise, že z mezivládní úrovně bude podporovat aktivity v následujících regionech: Moskva, Sankt Petěrburg, Republika Tatarstán, Republika Baškortostán, Republika Komi, Sverdlovská, Samarská, Leningradská, Moskevská, Tjumeňská, Krasnojarská, Nižegorodská, Rostovská, Kaliningradská, Kamčatská oblast a město Omsk, s kterými již byla podepsána memoranda( v případě Tatarstánu mezivládní dohoda) o spolupráci. V r. 2001 se očekává podepsání memoranda s Oremburgskou oblastí u příležitosti setkání vedoucích představitelů regiónu RF a zástupce ČR. To však vůbec neomezuje aktivní působení českých podnikatelských subjektů ve všech dalších regionech. ZÚ Moskva (obchodně-ekonomický úsek) a České centrum Moskva v rámci svých možností poskytnou informace o všech regionech. ZÚ Moskva ani České centrum Moskva však nejsou schopny poskytovat a vypracovávat marketingové studie. K tomu je třeba využít placených služeb marketingových firem v ČR a RF (V ČR např. využít nabídky a regionálních informací organizace Czech Trade).

Napsat komentář