Hospodářství medzi ČR a Ruskem

Pětileté hospodářské plány za vlády komunistů pomohly ruské ekonomice v rychlém vývoji, ale těžkopádné centrální řízení, které se vyvinulo, potlačovalo inovace a bránilo dalšímu pokroku. Vláda se nyní snaží předat podniky a majetek vlastněné státem do soukromého vlastnictví a podporuje živnostníky, aby začali podnikat. Pro pomoc při modernizaci a vzdělávání se Rusko obrací na západní země a Japonsko.

Zemědělství:

Rusko má rozsáhlé plochy zemědělské půdy, avšak čelí potížím spojeným s krátkou vegetační dobou, nepostačujícími srážkami a nedostatkem úrodné půdy, kromě toho neefektivní systém hospodaření za éry komunistů byl překážkou rozvoje zemědělského sektoru. V roce 1992 bylo v Rusku asi 50 000 statků v soukromých rukách a asi 25 000 řízených státem, avšak soukromé statky hospodaří pouze na malém podílu ruské zemědělské půdy. Přeměna obrovských státem spravovaných kolchozů bývalého SSSR se jeví jako pomalá a problematická. Na pomoc transformaci byly schváleny nové zákony požadující přeměnu těchto kolchozů a zemědělců, kteří chtějí začít hospodařit sami, je nyní poskytována finanční pomoc.

Mezi hlavní plodiny patří ječmen, len, ovocem, oves, brambory, rýže, cukrová řepa, zelenina a pšenice. Pěstuje se také řada krmiv. Významný je i chov hospodářských zvířat: Skotu, prasat a ovcí.

Rybolov:

V Barentsově a Bílém moři se loví tresky, sledi a lososi. V Černém a Kaspickém moři se chytají jeseteři; kaviár je vyhlášenou ruskou pochoutkou. Ruské lodě rybaří také ve vnitrozemních vodách, Atlantském a Tichém oceánu a v Baltském moři.
o Těžba: Rusko má rozsáhlé nerostné bohatství. Je předním producentem azbestu, uhlí, oceli, železné rudy, ropy, manganu, rtuti, niklu a drasla. Významné jsou i zlato, diamanty (zvláště na Sibiři), olovo, sůl,cín, wolfram, zinek, bauxit, měď a stříbro.

Výroba:

Řada pětiletých plánů rozvinula průmysl bývalého SSSR natolik, že výroba se dostala na druhé místo na světě za USA. Mnohé továrny a jejich vybavení jsou však zastaralé a potřebují modernizaci. Nejrozvinutějším sektorem je těžký průmysl, výroba traktorů a další těžké techniky a elektrických přístrojů. Chemický průmysl produkuje vlákna, hnojiva, petrochemikálie, plasty a syntetické pryskyřice. Významný je i průmysl stavebních hmot. Sektor spotřebního zboží za ostatními oblastmi zaostává a Rusko je proto nuceno dovážet mnohé spotřební zboží.

Služby:

V bývalém SSSR byl sektor služeb poměrně málo rozvinutý. Většina pracovníků v oboru služeb byla nedostatečně vzdělána a špatně placena. Od rozpadu SSSR se začalo podnikáním v sektoru drobných služeb zabývat mnoho soukromníků a nyní je z něj rychle se rozvíjející oblast, která vytváří odhadem 50% hrubého národního produktu.

Napsat komentář